Ellende! Onze domeinnaam zijn we kwijt …

0
136
domeinnaam kwijt

Foto : Stockunlimited.com

H et overkomt menig bedrijf. Bij KMO.BE alleen al krijgen we een 5-tal meldingen per jaar van domeinnamen die “gepikt” zijn. Maar zijn ze echt gepikt?

Uit ervaring weten we dat het in bijna alle gevallen gaat om een vergetelheid van de eigenaar van de domeinnaam. En dat de nieuwe eigenaar de domeinnaam dus volledig correct bekomen heeft. Pijnlijk foutje … maar te voorkomen.

REGISTREER UW DOMEINNAAM VOOR LANGE TIJD

Als je een domeinnaam registreert dien je een bepaald “jaargeld” te betalen. Een soort registratierecht om het beheer van domeinnamen te kunnen onderhouden. Dit beheer is in België onder toezicht van DNS.BE. Bij registratie dien je alle contactgegevens van uw bedrijf of verantwoordelijke persoon in te geven. Dit zal dan bij DNS.BE in de database komen. Zo kan iedereen opvragen wie de eigenaar en verantwoordelijke is van een domeinnaam. Er is ook een mogelijkheid om een soort anonimiteit te vragen.

REGISTRATIETERMIJN DOMEINNAMEN

Je registreert normaal een domeinnaam voor minimum 1 jaar. Maar we raden iedereen aan om dit voor meerdere jaren te doen. Registreer je voor 1 jaar dien je telkens jaarlijks na te kijken dat je het registratierecht betaald hebt. Want anders kan je de domeinnaam kwijt raken. Heb je namelijk niet betaald zal de domeinnaam weer vrij op de markt komen. Een gebeuren dat sommigen als “gepikt” zien. Niks is echter minder waar. Maar de domeinnaam ben je ondertussen wel kwijt. Gelukkig is er na de eindtermijn van de registratie nog een extra periode van een aantal dagen waarbij je als laatste eigenaar alsnog de registratie kan verlengen. De zogenaamde “quarantainetijd”. Verleng je binnen die termijn niet is het jammer maar helaas en is de domeinnaam vrij op de markt.

ZORG DAT DE CONTACTGEGEVENS CORRECT EN ACTUEEL ZIJN

Een andere manier waarop sommigen hun domeinnaam kwijt raken : een foutief e-mailadres gelinkt aan de domeinnaam.
Bij registratie dien je ook een e-mailadres op te geven. Dit is het communicatieadres voor alles rond de domeinnaam. Dus daar stuurt men ook een herinnering naar indien het registratierecht nog niet betaald is. Zorg dus dat het e-mailadres correct is ten allen tijde. Zo vang je nog een herinneringsmail op bij vergetelheid. En kan je alsnog betalen. Domeinnaam safe.

ALARMEER JEZELF EN DE NODIGE INTERNE DIENST

Er zijn mogelijkheden genoeg om jezelf te alarmeren. Zoals …

  • stuur een e-mail naar jezelf en stel de verzenddatum in enkele weken voor de einddatum van registratie
  • hetzelfde kan je ook doen met een SMS
  • laat de interne dienst in de agenda de nodige meldingen en alarmbelletjes inlassen

Zo ben je duidelijk naar jezelf toe dat je het niet pikt dat ze jouw domeinnaam “pikken”.
En blijft jouw KMO online!

LAAT EEN REACTIE ACHTER